top of page

Bireysel Yetişkin Danışmanlığı

Bireysel terapi danışanların kendilerini gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmelerine imkan sağlayan terapötik (güvenli) ortam oluşturarak kişisel farkındalık sağlanmaktadır. Bu süreçlerde hedeflenen önemli nokta, bireyin temelinde yatan psikolojik iyilik halinin üst seviyeye çıkarılmasıdır. Danışan ve terapist arasında oluşan güven sayesinde danışanı huzursuz eden pek çok konu ile ilgili konuşabilmesine olanak tanır. Terapi sonucu danışanın engelleri fark edilmesine veya önceden reddedilen duygu ve davranışların farkına varılıp kabul edilmesine olanak sağlar. Bireysel terapi içerisinde konuşulacak konuları da, danışanın ihtiyaçları belirlemiş olur. Psikoterapi son derece güçlü olmasıyla birlikte, danışanı da ihtiyaçlarına yönelik harekete geçirmeye başlar.

 

Bireysel terapinin amaçları ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Duygusal problemlerin üstesinden gelmek,

 • Eş, aile ya da sosyal çevredeki ilişkileri düzenli hale getirmek,

 • Psikolojik rahatsızlıkları yok etmek,

 • Danışanın sorunlarla mücadele etmesine yönelik gücünü artırmak,

 • Kişide hem davranış hem de tutum değişikliği oluşturmak,

 • Özgüveni artırıcı yöntemler geliştirmek.

 

 

Bireysel Yetişkin Danışmanlığı terapi konuları şu şekildedir;

 • Depresyon

 • Obsesif Kompulsif B.

 • İlişki Sorunları

 • Sosyal Fobi

 • Travma

 • Fobiler

 • Kişisel Sorunlar

 • Yeme Bozuklukları

 • Öfke Kontrolü

 • Kaygı

 • Panik Bozukluk

 • Kayıp ve Yas

modern-mental-health-concept-with-flat-d
bottom of page