top of page

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Çift terapisi evli olan ya da olmayan çiftlerin kendileri ve birbirleri hakkında daha derinlemesine bir anlayış kazanmalarını sağlayan ve ilişkilerinde hedefledikleri değişikliklere yardımcı olan bir psikoterapi modelidir. Bu terapide, çiftler arasında terapist tarafından yönlendirilen konuşmalara yer verilir. Genel olarak çift birlikte seansa katılırken bazen tek bir kişiye de ilişkisi baz alınarak çift terapisi yapılabilir. Bu terapide, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. Bu sebeple çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkiler ele alınır. Çift terapisinde terapistin görevi bu unsurları adil ve açık bir şekilde çifte sunmaktır. Çift terapisinin temel amacı, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler geliştirmektir. Birliktelik kişilerin hayat görüşleri de dahil hem karakterlerine, hem de dış dünyaya bakış açılarına ilişkin pek çok farklılığın bir araya getirilmesi anlamına gelir.

 

Terapi çift ile birlikte çocukları da kapsıyorsa aile terapisi olarak anılır ve çiftin kendi aralarındaki sorunlardan çok aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerine odaklanır.

 

Her ne kadar bütün çiftler ve ihtiyaçları birbirinden farklı olsa da çift terapisi uygulamalarında en sık karşılaşılan problemler ;

 

-Çiftler arasındaki iletişim eksiklikleri,

-Çiftler arasında sıklığı artan tartışmalar,

-Duygusal ihtiyaçların karşılanamaması,

-Boşanma,

-Finansal problemler

-Çocuklar hakkında yaşanan çatışmalar 

olarak sıralanabilir.

Partnerler; aldatma, bir aile üyesinin ani kaybı gibi kriz durumlarının sonucunda da çift terapisi uygulamalarını tercih edebilirler.

modern-mental-health-concept-with-flat-d
bottom of page